• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 736.637
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng Pallet / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / Xuất xứ: Malaysia /
3.100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: OPK / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
3.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 350 / Chiều cao nâng max (mm): 900 / Chiều cao nâng min (mm): 340 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 610 / Xuất xứ: Malaysia /
4.600.000 ₫
4
Hãng sản xuất: OPK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 205 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / Xuất xứ: Malaysia /
5.370.000 ₫
5
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / Xuất xứ: Malaysia /
5.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 530 / Xuất xứ: Malaysia /
5.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng Pallet / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 80 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / Xuất xứ: Malaysia /
5.600.000 ₫
8
Hãng sản xuất: OPK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 115 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
5.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 530 / Xuất xứ: Malaysia /
5.850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / Xuất xứ: Malaysia /
6.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 530 / Xuất xứ: Malaysia /
6.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: OPK / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 250 / Chiều cao nâng max (mm): 2000 / Chiều cao nâng min (mm): 800 / Chiều dài càng nâng (mm): 1100 / Chiều rộng càng nâng (mm): 700 / Xuất xứ: Malaysia /
7.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 530 / Xuất xứ: Malaysia /
7.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng Pallet / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 80 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 530 / Xuất xứ: Malaysia /
7.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / Xuất xứ: Malaysia /
7.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Meditek / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 680 / Chiều cao nâng max (mm): 130000 / Chiều cao nâng min (mm): 340 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 610 / Xuất xứ: Malaysia /
8.750.000 ₫
17
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng Pallet / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 1600 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1100 / Chiều rộng càng nâng (mm): 740 / Xuất xứ: Malaysia /
11.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: OPK / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 2000 / Chiều cao nâng min (mm): 800 / Chiều dài càng nâng (mm): 1100 / Chiều rộng càng nâng (mm): 700 / Xuất xứ: Malaysia /
12.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: OPK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
12.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: OPK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 650 / Chiều cao nâng max (mm): 1600 / Chiều cao nâng min (mm): 95 / Chiều dài càng nâng (mm): 650 / Chiều rộng càng nâng (mm): 265 / Xuất xứ: Malaysia /
14.490.000 ₫
21
Hãng sản xuất: OPK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 1600 / Chiều cao nâng min (mm): 95 / Chiều dài càng nâng (mm): 1100 / Chiều rộng càng nâng (mm): 135 / Xuất xứ: Malaysia /
15.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: OIC / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 2500 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1100 / Chiều rộng càng nâng (mm): 900 / Xuất xứ: Malaysia /
16.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: OPK / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 2000 / Chiều cao nâng min (mm): 800 / Chiều dài càng nâng (mm): 1100 / Chiều rộng càng nâng (mm): 700 / Xuất xứ: Malaysia /
18.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: OPK / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 600 / Chiều cao nâng max (mm): 2000 / Chiều cao nâng min (mm): 600 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
36.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: OPK / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 550 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
36.000.000 ₫