• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 741.766
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
179 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: - /
3.090.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng Pallet / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 550 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.150.000 ₫
3
Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 550 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 1200 / Chiều cao nâng min (mm): 750 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 850 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.240.000 ₫
5
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 1200 / Chiều cao nâng min (mm): 750 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 1000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.240.000 ₫
6
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 800 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.240.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Ep / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 2000 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: - /
3.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: EP / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1350 / Chiều rộng càng nâng (mm): 860 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.350.000 ₫
10
Hãng sản xuất: NOBLELIFT / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 250 / Chiều cao nâng min (mm): 140 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 154 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.390.000 ₫
11
Hãng sản xuất: EP / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 1800 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1350 / Chiều rộng càng nâng (mm): 1030 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.450.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NOBLELIFT / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 250 / Chiều cao nâng min (mm): 140 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 54 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.470.000 ₫
13
Hãng sản xuất: EP / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 110 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 160 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: EP / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 910 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: EP / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 110 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 160 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 520 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 1200 / Chiều cao nâng min (mm): 750 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 1000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.540.000 ₫
18
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 340 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.590.000 ₫
19
Hãng sản xuất: HU-LIFT / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 205 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 160 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.600.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: - /
3.600.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 190 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 800 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: - /
3.600.000 ₫
22
Hãng sản xuất: HU-LIFT / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 205 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 160 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.600.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 200 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: - /
3.600.000 ₫
24
Hãng sản xuất: GOLD / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 30000 / Chiều cao nâng max (mm): 195 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 680 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.660.000 ₫
25
Hãng sản xuất: HU-LIFT / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 205 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 540 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: - /
3.700.000 ₫
27
Hãng sản xuất: HU-LIFT / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 205 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 540 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.770.000 ₫
28
Hãng sản xuất: EP / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 110 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 160 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Noblelift / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.890.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Meditek / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 850 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.890.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Meditek / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 850 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.900.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 110 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.900.000 ₫
33
Hãng sản xuất: EP / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 110 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 160 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.950.000 ₫
34
Hãng sản xuất: EP / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 110 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 160 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.950.000 ₫
35
Hãng sản xuất: HU-LIFT / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 205 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 680 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: EP / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 900 / Chiều cao nâng min (mm): 280 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: - /
4.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 150 / Chiều cao nâng max (mm): 730 / Chiều cao nâng min (mm): 215 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: HU-LIFT / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng max (mm): 205 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 680 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1220 / Chiều rộng càng nâng (mm): 685 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.200.000 ₫
41
Hãng sản xuất: MEDITEK / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.200.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Ichimen / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: - /
4.200.000 ₫
43
Hãng sản xuất: ICHIMENS / Loại: Xe nâng tay / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.250.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 300 / Chiều cao nâng max (mm): 900 / Chiều cao nâng min (mm): 350 / Chiều dài càng nâng (mm): 900 / Chiều rộng càng nâng (mm): 510 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.250.000 ₫
45
Hãng sản xuất: - / Loại: Xe nâng bàn / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng max (mm): 0 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: - /
4.300.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >