• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 742.800
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
30 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 3088 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
35.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 3087 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
125.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 2087 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
155.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 5600 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
155.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 5500 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
155.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 2088 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
155.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 4087 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
155.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 2145 / Chiều cao nâng min (mm): 70 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
155.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 4087 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
155.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 3145 / Chiều cao nâng min (mm): 70 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
155.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 400 / Chiều cao nâng max (mm): 4222 / Chiều cao nâng min (mm): 913 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
155.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 5600 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
155.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 3645 / Chiều cao nâng min (mm): 70 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
157.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 400 / Chiều cao nâng max (mm): 4212 / Chiều cao nâng min (mm): 524 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
158.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 3565 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
158.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 2087 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
158.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 8800 / Chiều cao nâng min (mm): 270 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
158.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 5600 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
158.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 500 / Chiều cao nâng min (mm): 115 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
160.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 600 / Chiều cao nâng min (mm): 120 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
164.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 5823 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
164.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 3797 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
165.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 6333 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
165.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 2087 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
165.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 600 / Chiều cao nâng min (mm): 120 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
165.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 3887 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
165.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 3588 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
165.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 600 / Chiều cao nâng min (mm): 125 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
165.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng max (mm): 3087 / Chiều cao nâng min (mm): 90 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
165.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Lonking / Loại: Xe nâng Ắcqui / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 3565 / Chiều cao nâng min (mm): 75 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: China /
167.000.000 ₫