• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.633
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
14 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: PRAMAC - Ý / Loại: Xe nâng pallet truck / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 525 / Xuất xứ: ITALY /
4.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: PRAMAC / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 800 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: PRAMAC / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 400 / Chiều cao nâng max (mm): 1000 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.600.000 ₫
4
Hãng sản xuất: PRAMAC - Ý / Loại: Xe nâng kết cấu cơ / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 800 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 540 / Xuất xứ: ITALY /
9.302.000 ₫
5
Hãng sản xuất: PRAMAC / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1200 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Italy /
9.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: PRAMAC / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1160 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Italy /
10.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: PRAMAC / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 1600 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: PRAMAC / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 600 / Chiều cao nâng max (mm): 1600 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: PRAMAC / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: PRAMAC / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 1600 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1081 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Italy /
35.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: PRAMAC / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 100 / Chiều cao nâng max (mm): 900 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 1390 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Italy /
40.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: PRAMAC / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng max (mm): 1600 / Chiều cao nâng min (mm): 0 / Chiều dài càng nâng (mm): 0 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: Italy /
40.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: PRAMAC - Ý / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 1800 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 550 / Xuất xứ: ITALY /
40.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: PRAMAC - Ý / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 1400 / Chiều cao nâng max (mm): 200 / Chiều cao nâng min (mm): 85 / Chiều dài càng nâng (mm): 1150 / Chiều rộng càng nâng (mm): 0 / Xuất xứ: ITALY /
40.000.000 ₫