• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 745.211
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
14 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Alcatel / Công suất (W): 550 / Lưu lượng (L/phút): 200 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
4.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Orion / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 476 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
4.025.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Sato / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 150 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
5.175.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Asada / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 84 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9.4 / Xuất xứ: Nhật bản /
6.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Hitachi / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 168 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
9.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Hitachi / Công suất (W): 7500 / Lưu lượng (L/phút): 6000 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
10.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Asada / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 170 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 16.5 / Xuất xứ: Nhật bản /
10.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Hitachi / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 130 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
12.340.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Hitachi / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 168 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
15.340.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Hitachi / Công suất (W): 400 / Lưu lượng (L/phút): 130 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
16.700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: KASHIYAMA / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (L/phút): 1080 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
17.250.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Orion / Công suất (W): 3700 / Lưu lượng (L/phút): 2100 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
19.550.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Ulvac / Công suất (W): 5500 / Lưu lượng (L/phút): 2500 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật bản /
28.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Asada / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: Nhật bản /
Liên hệ gian hàng