• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.563
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
28 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 370 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
3.190.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: APP / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 24 / Xuất xứ: Taiwan /
5.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 370 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
7.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Asian / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
7.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
8.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
9.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 2200 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: CUTES / Công suất (W): 380 / Lưu lượng (L/phút): 1600 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 300 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: CUTES / Công suất (W): 380 / Lưu lượng (L/phút): 500 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 600 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: CUTES / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 475 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 5500 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 11000 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 7500 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Teco / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: CUTES / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (L/phút): 260 / Hút sâu (mm): 2 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 80 / Đường kính ống xả (mm): 65 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: CUTES / Công suất (W): 10000 / Lưu lượng (L/phút): 25 / Hút sâu (mm): 2 / Tổng cột áp (m): 60 / Đường kính ống hút (mm): 80 / Đường kính ống xả (mm): 65 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: CUTES / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (L/phút): 7170 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 349 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: App / Công suất (W): 375 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 40 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: CUTES / Công suất (W): 1500 / Lưu lượng (L/phút): 500 / Hút sâu (mm): 2 / Tổng cột áp (m): 60 / Đường kính ống hút (mm): 80 / Đường kính ống xả (mm): 65 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng