• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.550
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
21 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Shining / Công suất (W): 150 / Lưu lượng (L/phút): 34 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
880.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Sena / Công suất (W): 150 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 25 / Tổng cột áp (m): 30 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
880.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Lepono / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Sena / Công suất (W): 240 / Lưu lượng (L/phút): 33 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 24 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.490.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Shining / Công suất (W): 150 / Lưu lượng (L/phút): 40 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 20 / Đường kính ống xả (mm): 20 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 370 / Lưu lượng (L/phút): 30 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 35 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.725.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Sena / Công suất (W): 240 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 40 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.740.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 330 / Lưu lượng (L/phút): 45 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 45 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.530.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Sena / Công suất (W): 240 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 40 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.640.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 70 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 55 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 550 / Lưu lượng (L/phút): 0 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: WILO / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 60 / Hút sâu (mm): 8000 / Tổng cột áp (m): 50 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
6.670.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 500 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
6.900.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Asada / Công suất (W): 250 / Lưu lượng (L/phút): 51 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 2 / Đường kính ống hút (mm): 1 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 9.4 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Asada / Công suất (W): 375 / Lưu lượng (L/phút): 100 / Hút sâu (mm): 0 / Tổng cột áp (m): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 11.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Vioa / Công suất (W): 750 / Lưu lượng (L/phút): 55 / Hút sâu (mm): 9 / Tổng cột áp (m): 55 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 125 / Lưu lượng (L/phút): 25 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 30 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 355 / Lưu lượng (L/phút): 40 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 35 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Shining / Công suất (W): 200 / Lưu lượng (L/phút): 45 / Hút sâu (mm): 9000 / Tổng cột áp (m): 33 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Đường kính ống xả (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Aquastrong / Công suất (W): 600 / Lưu lượng (L/phút): 50 / Hút sâu (mm): 8 / Tổng cột áp (m): 65 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Đường kính ống xả (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng