• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.677
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
46 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 100 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
380.000 ₫
2
Tải trọng tối đa (kg): 60 / Độ chia (g): 200 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 8 / Xuất xứ: Việt Nam /
750.000 ₫
3
Tải trọng tối đa (kg): 100 / Độ chia (g): 200 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 10 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.000.000 ₫
4
Tải trọng tối đa (kg): 120 / Độ chia (g): 200 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 16 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.050.000 ₫
5
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 200 / Độ chia (g): 0.1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0.4 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.150.000 ₫
6
Tải trọng tối đa (kg): 150 / Độ chia (g): 500 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 16 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Ute / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 2 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.600.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Kendy / Loại cân: - / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 2 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: VIBRA SHINKO / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Jadever / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 2 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Loại cân: - / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.100.000 ₫
12
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
2.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Jadever / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 7.5 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
2.300.000 ₫
14
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 20 / Độ chia (g): 2 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 3.14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.373.000 ₫
15
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 10 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 3.14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.460.000 ₫
16
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 5 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 3.14 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.460.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Jadever / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 6 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 0 / Sai số (g): 5 / Tự trọng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.427.000 ₫
19
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
3.450.000 ₫
20
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 6 / Độ chia (g): 0.2 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
3.450.000 ₫
21
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
3.450.000 ₫
22
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 6 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 1.98 / Xuất xứ: - /
3.550.000 ₫
23
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 6 / Độ chia (g): 2 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 4.7 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
3.850.000 ₫
24
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
4.450.000 ₫
25
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 10 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 1.98 / Xuất xứ: - /
4.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 4.34 / Xuất xứ: - /
4.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 1.98 / Xuất xứ: - /
4.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 10 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: CAS / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 6 / Độ chia (g): 2 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 6 / Độ chia (g): 0.2 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 7.85 / Xuất xứ: - /
5.200.000 ₫
32
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 7.85 / Xuất xứ: - /
5.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 7.85 / Xuất xứ: - /
5.200.000 ₫
34
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 6 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 4.34 / Xuất xứ: - /
5.300.000 ₫
35
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 0.1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
5.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 10 / Độ chia (g): 2 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 1.98 / Xuất xứ: - /
5.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 30 / Độ chia (g): 2 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 4.34 / Xuất xứ: - /
5.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 5 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 1.98 / Xuất xứ: - /
6.400.000 ₫
39
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 1.98 / Xuất xứ: - /
6.400.000 ₫
40
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 75 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
9.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 10 / Độ chia (g): 2 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 1.98 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 7.5 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 5.11 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 5 / Độ chia (g): 0.5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 1.98 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 15 / Độ chia (g): 5 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 1.98 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: JADEVER / Loại cân: Cân điện tử / Tải trọng tối đa (kg): 5 / Độ chia (g): 1 / Sai số (g): 0 / Tự trọng (kg): 1.98 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >