• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.947
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 500 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0.83 / Trọng lượng (Kg): 56 / Xuất xứ: Đài Loan /
16.800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 400 / Lưu lượng khí (m3/phút): 1.4 / Trọng lượng (Kg): 68 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 700 / Lưu lượng khí (m3/phút): 1.7 / Trọng lượng (Kg): 75 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.690.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 800 / Lưu lượng khí (m3/phút): 2.7 / Trọng lượng (Kg): 140 / Xuất xứ: Đài Loan /
25.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Swan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
27.000.000 ₫
6
Công suất (W): 950 / Lưu lượng khí (m3/phút): 1 / Trọng lượng (Kg): 54 / Xuất xứ: Đài Loan /
28.210.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 1100 / Lưu lượng khí (m3/phút): 3.7 / Trọng lượng (Kg): 140 / Xuất xứ: Đài Loan /
30.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 1300 / Lưu lượng khí (m3/phút): 5.4 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
35.300.000 ₫
9
Công suất (W): 950 / Lưu lượng khí (m3/phút): 2 / Trọng lượng (Kg): 54 / Xuất xứ: Đài Loan /
35.810.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Swan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
36.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: DYNA / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 71 / Xuất xứ: Đài Loan /
40.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: DYNA / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 113 / Xuất xứ: Đài Loan /
48.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 2000 / Lưu lượng khí (m3/phút): 8.5 / Trọng lượng (Kg): 180 / Xuất xứ: Đài Loan /
48.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Swan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
50.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Swan / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
60.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: DYNA / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 117 / Xuất xứ: Đài Loan /
68.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 110 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 2700 / Lưu lượng khí (m3/phút): 15 / Trọng lượng (Kg): 365 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 1000 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 215 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 130 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0.6 / Trọng lượng (Kg): 27 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 4500 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 570 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 50 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 7 / Trọng lượng (Kg): 130 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 3000 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 440 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 2000 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 255 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Fusheng / Công suất (W): 500 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 155 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Puma / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 0 / Trọng lượng (Kg): 27 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 0 / Lưu lượng khí (m3/phút): 10.6 / Trọng lượng (Kg): 210 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: LodeStar / Công suất (W): 750 / Lưu lượng khí (m3/phút): 7 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng