• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 740.885
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
31 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 0 / Màu sắc: - / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 205 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 200 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 230 / Đường kính bánh xe (mm): 205 / Trọng lượng xe (Kg): 16 / Xuất xứ: Việt Nam /
850.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 100 / Màu sắc: Xanh / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 11 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.010.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 350 / Màu sắc: Xám chì / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 26 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.020.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 300 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.060.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 200 / Màu sắc: Xám chì / Cự ly sàn xe (mm): 145 / Đường kính bánh xe (mm): 100 / Trọng lượng xe (Kg): 11 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 200 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 205 / Trọng lượng xe (Kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.130.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 150 / Màu sắc: Xanh / Cự ly sàn xe (mm): 145 / Đường kính bánh xe (mm): 100 / Trọng lượng xe (Kg): 11 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.220.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 300 / Màu sắc: - / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.450.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 200 / Màu sắc: Xanh / Cự ly sàn xe (mm): 145 / Đường kính bánh xe (mm): 100 / Trọng lượng xe (Kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.550.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 150 / Màu sắc: Xanh / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 100 / Trọng lượng xe (Kg): 11 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng lượng xe (Kg): 11 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 150 / Màu sắc: Xám chì / Cự ly sàn xe (mm): 160 / Đường kính bánh xe (mm): 200 / Trọng lượng xe (Kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 300 / Màu sắc: - / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.700.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 200 / Màu sắc: - / Cự ly sàn xe (mm): 145 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 17 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.780.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 200 / Màu sắc: Xanh / Cự ly sàn xe (mm): 145 / Đường kính bánh xe (mm): 100 / Trọng lượng xe (Kg): 23 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.890.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 300 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 25 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.890.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 300 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 200 / Đường kính bánh xe (mm): 130 / Trọng lượng xe (Kg): 23 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 300 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 130 / Trọng lượng xe (Kg): 26 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.950.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 500 / Màu sắc: - / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 34 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.030.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 500 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 270 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 34 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 350 / Màu sắc: Xám chì / Cự ly sàn xe (mm): 200 / Đường kính bánh xe (mm): 130 / Trọng lượng xe (Kg): 26 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.200.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 350 / Màu sắc: - / Cự ly sàn xe (mm): 210 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 36 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.345.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 350 / Màu sắc: Xám chì / Cự ly sàn xe (mm): 200 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 26 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.480.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 500 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 270 / Đường kính bánh xe (mm): 200 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 600 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 0 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 47 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.790.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng lượng xe (Kg): 36 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng lượng xe (Kg): 36 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 600 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 285 / Đường kính bánh xe (mm): 205 / Trọng lượng xe (Kg): 52 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.150.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 600 / Màu sắc: Màu đỏ / Cự ly sàn xe (mm): 285 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 50 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Phong Thạnh / Trọng tải (Kg): 300 / Màu sắc: - / Cự ly sàn xe (mm): 210 / Đường kính bánh xe (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 36 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng