• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.020
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
35 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
9.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - / Dây dẫn bên trong : Hợp kim / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
240.000 ₫
3
Xuất xứ: Korea / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
550.000 ₫
4
Xuất xứ: Korea / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
650.000 ₫
5
Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
650.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CommScope / Xuất xứ: - / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
680.000 ₫
7
Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Hợp kim / Vật cách ly điện : PVC /
750.000 ₫
8
Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
1.050.000 ₫
9
Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
1.050.000 ₫
10
Xuất xứ: Taiwan / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
1.300.000 ₫
11
Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
1.480.000 ₫
12
Xuất xứ: America / Dây dẫn bên trong : - / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
1.500.000 ₫
13
Xuất xứ: - / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
1.600.000 ₫
14
Xuất xứ: Korea / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
2.100.000 ₫
15
Xuất xứ: - / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
2.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Superlink / Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : Hợp kim / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
2.400.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Superlink / Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : Hợp kim / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
2.400.000 ₫
18
Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
2.600.000 ₫
19
Xuất xứ: Taiwan / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
3.700.000 ₫
20
Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
4.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
7.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: HD-Link / Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
7.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: CommScope / Xuất xứ: - / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
8.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: CommScope / Xuất xứ: - / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
15.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
Liên hệ gian hàng
26
Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
Liên hệ gian hàng
27
Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
Liên hệ gian hàng
28
Xuất xứ: - / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
Liên hệ gian hàng
29
Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
Liên hệ gian hàng
30
Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
Liên hệ gian hàng
31
Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Sino / Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Hợp kim / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Sino / Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
Liên hệ gian hàng
34
Xuất xứ: China / Dây dẫn bên trong : - / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : PVC /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Vietnam / Dây dẫn bên trong : Đồng / Vật cách ly điện : PVC / Jacket (Single core) : - /
Liên hệ gian hàng