• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 739.076
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 0 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 16.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: GBC / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 1000 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 8 / Góc vát (độ): 30 / Trọng lượng (kg): 85 / Xuất xứ: Italy /
14.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 0 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 33.79 / Xuất xứ: Trung Quốc /
16.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 2500 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 470 / Xuất xứ: China /
22.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 0 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 61.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
22.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: AGP / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 1400 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 0 / Góc vát (độ): 45 / Trọng lượng (kg): 2.65 / Xuất xứ: Đài Loan /
25.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: AGP / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 1400 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 6 / Góc vát (độ): 45 / Trọng lượng (kg): 3.9 / Xuất xứ: Đài Loan /
25.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: AGP / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 1100 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 18 / Góc vát (độ): 60 / Trọng lượng (kg): 20.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
26.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 0 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
33.000.000 ₫
10
Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 1700 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 0 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 6 /
72.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Promotech / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 0 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ba lan /
79.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Promotech / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 0 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ba lan /
96.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: GBC / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 500 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 3 / Góc vát (độ): 30 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Italy /
112.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: GBC / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 1400 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 12 / Góc vát (độ): 30 / Trọng lượng (kg): 195 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 8 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Gmacc / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 1 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 18 / Góc vát (độ): 60 / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 8 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
26
Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 0 / Góc vát (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2100 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: GBC / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 750 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 0 / Góc vát (độ): 30 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: GBC / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 1200 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 10 / Góc vát (độ): 30 / Trọng lượng (kg): 140 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Vát mép ống / Công suất (W): 0 / Độ dày vát lớn nhất (mm): 15 / Góc vát (độ): 37 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng