• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.770
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
42 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: EDT / Trọng lượng tổng (kg): 334 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
51.990.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Soosan / Trọng lượng tổng (kg): 180 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
61.990.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Soosan / Trọng lượng tổng (kg): 250 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
64.990.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Komac / Trọng lượng tổng (kg): 498 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
94.990.000 ₫
5
Hãng sản xuất: EDT / Trọng lượng tổng (kg): 1767 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
189.990.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Komac / Trọng lượng tổng (kg): 1700 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
214.990.000 ₫
7
Hãng sản xuất: EDT / Trọng lượng tổng (kg): 2218 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
246.990.000 ₫
8
Hãng sản xuất: EDT / Trọng lượng tổng (kg): 2577 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
267.990.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Komac / Trọng lượng tổng (kg): 2100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
304.990.000 ₫
10
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 25-50 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 90-120 lít/phút / Tần suất dập: 600-1200 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 120 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 150-190 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 160-180 lít/phút / Tần suất dập: 350-700 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 2420 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 820 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 3520 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 3520 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 120-180 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 160-180 lít/phút / Tần suất dập: 350-500 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 1850 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1680 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 30-30 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 80-110 lít/phút / Tần suất dập: 700-1200 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 90 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 345 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 80-110 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 150-170 lít/phút / Tần suất dập: 350-700 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 765 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2795 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1680 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1750 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Soosan / Trọng lượng tổng (kg): 3897 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Soosan / Trọng lượng tổng (kg): 3101 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 130-150 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 160-180 lít/phút / Tần suất dập: 400-800 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 1740 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 90-120 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 150-170 lít/phút / Tần suất dập: 400-530 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 1255 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 298 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 50-90 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 120-150 lít/phút / Tần suất dập: 400-800 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 375 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 530 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Xcentric Ripper / Trọng lượng tổng (kg): 4200 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 15-25 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 80-110 lít/phút / Tần suất dập: 800-1400 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 70 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 140 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1400 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 120-150 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 160-180 lít/phút / Tần suất dập: 325-410 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 1575 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2795 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2210 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 750 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 475 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 40-70 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 110-140 lít/phút / Tần suất dập: 500-900 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 250 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: DAEWOON / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2690 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: DOWIN / Đường kính mũi đục (mm): 0 / Áp lực làm việc: 45-85 kg/cm2 / Lưu lượng dầu: 127-147 lít/phút / Tần suất dập: 400-800 lần/phút / Trọng lượng tổng (kg): 510 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng