• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 746.340
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 15 /
270.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 15 /
1.430.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 20 /
2.250.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 20 /
2.870.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 20 /
2.930.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 15 /
3.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 15 /
5.420.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 15 /
5.830.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 15 /
6.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 20 /
7.950.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 20 /
8.520.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 20 /
8.840.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 20 /
11.720.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 15 /
11.850.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 10 /
12.200.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 15 /
13.250.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 20 /
13.700.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Sri / Xuất xứ: Malaysia / Áp suất làm việc(Bar): 10 /
14.300.000 ₫