• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.646
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
29 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.3kg /
9.093.000 ₫
2
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA, UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: 3D/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.3kg /
9.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 261 / Tính năng: 3D Ready, HD Ready/ Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 2.3kg /
14.520.000 ₫
4
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, VGA, XGA, SXGA+, SVGA~SXGA, VGA~SVGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Độ ồn: 31dB / Trọng lượng: 2.5kg /
14.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA, UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 2.3kg /
14.850.000 ₫
6
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 1600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 1.7kg /
26.748.000 ₫
7
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2100 lumens / Hệ số tương phản: 600:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, XGA, SXGA+, WXGA, WXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 216 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3.3kg /
27.830.000 ₫
8
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 311 / Tính năng: -/ Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 4kg /
28.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 248 Trọng lượng: 2.9kg /
35.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: UXGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 311 Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 3kg /
35.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4200 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, UXGA, XGA, WXGA, WUXGA, WSXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 343 / Tính năng: -/ Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 3.6kg /
37.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4500 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1600 x 1200 / Độ phân giải: UXGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: 30dB / Trọng lượng: 4.1kg /
38.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 4000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 3kg /
38.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2600 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 238 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.49kg /
39.050.000 ₫
15
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SXGA, SVGA, XGA, SXGA+, WXGA, WXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 216 / Tính năng: -/ Độ ồn: 34dB / Trọng lượng: 2.5kg /
39.050.000 ₫
16
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2800 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 800 x 600 (SVGA) / Độ phân giải: SVGA, UXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.3kg /
40.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3000 lumens / Hệ số tương phản: 2200:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: UXGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 170 / Tính năng: -/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.5kg /
42.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3600 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: SVGA, UXGA, XGA, WXGA, WUXGA, WSXGA+/ Tổng số điểm ảnh chiếu: 16.7 triệu màu / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: 28dB / Trọng lượng: 3kg /
45.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3, 16:10/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200 / Độ phân giải: XGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: - / Trọng lượng: 2.9kg /
45.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 16:9, 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3100 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 248 / Tính năng: -/ Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 2.9kg /
49.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 3700 lumens / Hệ số tương phản: 600:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 7.3kg /
53.768.000 ₫
22
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 4000 lumens / Hệ số tương phản: 500:1 / Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 (WXGA) / Độ phân giải: UXGA, WXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: - / Trọng lượng: 7.3kg /
92.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3, 5:4/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA, VGA~SVGA, WXGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 464 / Tính năng: -/ Độ ồn: 38dB / Trọng lượng: 7.9kg /
241.890.000 ₫
24
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 6000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 464 / Tính năng: -/ Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 7.9kg /
263.890.000 ₫
25
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 2300 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: 37dB / Trọng lượng: 2.5kg /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: DLP / Độ sáng tối đa: 3300 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 / Tính năng: -/ Độ ồn: 35dB / Trọng lượng: 5.7kg /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: -/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 2700 lumens / Hệ số tương phản: 3000:1 / Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 (XGA) / Độ phân giải: UXGA, XGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 248 / Tính năng: Wireless/ Độ ồn: 33dB / Trọng lượng: 2.9kg /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5000 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200 / Độ phân giải: WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: 32dB / Trọng lượng: 7.8kg /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: NEC / Tỉ lệ hình ảnh: 4:3/ Panel type: LCD / Độ sáng tối đa: 5500 lumens / Hệ số tương phản: 2000:1 / Độ phân giải màn hình: 1920 x 1200 / Độ phân giải: WXGA, WUXGA/ Tổng số điểm ảnh chiếu: - / Công suất tiêu thụ(W): 0 Độ ồn: 31dB / Trọng lượng: 7.7kg /
Liên hệ gian hàng