• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.724
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
22 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Ninda / Công suất(W): 80 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 2500 / Trọng lượng (kg): 13.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.400.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Fred / Công suất(W): 75 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 850 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.400.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 90 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 10 / Lưu lượng không khí(m3/h): 1500 / Trọng lượng (kg): 9.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất(W): 150 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 35 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3500 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.600.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Ninda / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 5000 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3600 / Trọng lượng (kg): 17.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3600 / Trọng lượng (kg): 17.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.090.000 ₫
8
Công suất(W): 70 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 35 / Lưu lượng không khí(m3/h): 216000 / Trọng lượng (kg): 8.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.150.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Ninda / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 30 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Ninda / Công suất(W): 190 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 4500 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.390.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất(W): 230 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 50 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 33 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.800.000 ₫
13
Công suất(W): 186 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 50 / Lưu lượng không khí(m3/h): 360000 / Trọng lượng (kg): 16.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất(W): 150 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 35 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3500 / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.400.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Fred / Công suất(W): 140 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 30 / Lưu lượng không khí(m3/h): 2000 / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.499.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Ninda / Công suất(W): 190 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 40 / Lưu lượng không khí(m3/h): 4500 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Fred / Công suất(W): 100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 30 / Lưu lượng không khí(m3/h): 1500 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 320 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 25.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 250 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Kusami / Công suất(W): 500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 180 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.070.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 750 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 52.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.000.000 ₫