• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.634
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
37 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 80 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 12 / Lưu lượng không khí(m3/h): 600 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 80 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 15 / Lưu lượng không khí(m3/h): 900 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 130 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 1 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 18 / Lưu lượng không khí(m3/h): 1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.400.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 180 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 40 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 2000 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 120 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 28 / Lưu lượng không khí(m3/h): 2 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 180 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 25 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 30 / Lưu lượng không khí(m3/h): 2 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 340 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 250 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 28 / Lưu lượng không khí(m3/h): 5 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 270 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 350 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 50 / Lưu lượng không khí(m3/h): 9000 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.400.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 380 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 90 / Lưu lượng không khí(m3/h): 8000 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 400 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 12 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
11.700.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 150 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 50 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 14 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 14 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
14.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 /
14.379.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 /
14.539.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
14.539.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 /
14.739.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
15.979.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
18.099.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
18.179.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
18.179.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 3500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 200 / Lưu lượng không khí(m3/h): 30000 / Trọng lượng (kg): 120 /
19.450.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 2200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 25000 / Trọng lượng (kg): 100 /
21.579.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 /
24.079.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
24.279.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 60 /
24.339.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 2200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 25000 / Trọng lượng (kg): 100 /
31.299.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 3500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 200 / Lưu lượng không khí(m3/h): 30000 / Trọng lượng (kg): 120 /
31.379.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 3500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 200 / Lưu lượng không khí(m3/h): 30000 / Trọng lượng (kg): 120 /
38.900.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 2200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 200 / Lưu lượng không khí(m3/h): 25000 / Trọng lượng (kg): 100 /
40.599.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
40.739.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Nakami / Công suất(W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
43.390.000 ₫