• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 736.682
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 65 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 650 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Thái Lan /
1.870.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 80 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 8 /
2.600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 120 / Trọng lượng (kg): 10.5 /
3.140.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 200 / Trọng lượng (kg): 16.5 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 90 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 10 / Lưu lượng không khí(m3/h): 1500 / Trọng lượng (kg): 9.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 115 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 110 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 1350 / Trọng lượng (kg): 12.8 / Xuất xứ: Thái Lan /
3.850.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3600 / Trọng lượng (kg): 17.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3600 / Trọng lượng (kg): 17.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.090.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 230 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 22 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 130 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
4.250.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 200 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Thái Lan /
4.400.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 130 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 25 / Lưu lượng không khí(m3/h): 3500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
4.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 180 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 35 / Lưu lượng không khí(m3/h): 5500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
5.850.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 280 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 0 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 23 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 180 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 45 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
6.200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 320 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6000 / Trọng lượng (kg): 25.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 260 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 50 / Lưu lượng không khí(m3/h): 7000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
8.400.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 250 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 60 / Lưu lượng không khí(m3/h): 6800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 200 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 40 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 28.5 /
10.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 80 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 20 / Lưu lượng không khí(m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 8 /
11.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 450 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 90 / Lưu lượng không khí(m3/h): 12000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
11.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
12.900.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 1500 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 23000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
14.250.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 1100 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 120 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
17.400.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất(W): 750 / Diện tích sử dụng tối đa(m2): 150 / Lưu lượng không khí(m3/h): 18000 / Trọng lượng (kg): 52.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.000.000 ₫