• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.048
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ có tải (vòng/phút): 25000 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 264 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 20000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.55 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.250.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 28000 / Đường kính đá mài (mm): 19 / Trọng lượng (kg): 0.97 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.430.000 ₫
5
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ có tải (vòng/phút): 23000 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 0.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.567.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Koca / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.980.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 27000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Chisel / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Koca / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 65000 / Đường kính đá mài (mm): 3 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Đường kính đá mài (mm): 371 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NITTO / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 56500 / Đường kính đá mài (mm): 3 / Trọng lượng (kg): 0.25 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.300.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 29000 / Đường kính đá mài (mm): 8 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Nitto Kohki / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 56500 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.25 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Vessel / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.700.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Fuji / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: NITTO / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 37500 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 0.45 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Nitto / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Vessel / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: NITTO / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Nitto / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Nitto / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Nitto / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Fuji / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Fuji / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Vessel / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng