• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.762
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ACZ / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 32000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
240.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ACZ / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 32000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: FEG / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 250000 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
460.000 ₫
4
Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 250000 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
540.000 ₫
5
Hãng sản xuất: ACZ / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 18000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
750.000 ₫
6
Tốc độ có tải (vòng/phút): 350 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 500 / Đường kính đá mài (mm): 10 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
770.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Dca / Tốc độ có tải (vòng/phút): 7200 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
870.000 ₫
8
Hãng sản xuất: CROWN / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 27000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
960.000 ₫
9
Hãng sản xuất: PIGEON / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 24000 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Maktec / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 33000 / Đường kính đá mài (mm): 20 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Ken / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23500 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 38 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.370.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Bosch / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 33000 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Bosch / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 28000 / Đường kính đá mài (mm): 8 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.550.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Tiedao / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 26000 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: SEN HU / Tốc độ có tải (vòng/phút): 10000 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 37000 / Đường kính đá mài (mm): 2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Ken / Công suất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: TPC / Tốc độ có tải (vòng/phút): 20000 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Ingco / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0.38 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: - / Tốc độ có tải (vòng/phút): 8000 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: SEN HU / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Anchor / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Anchor / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 25 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: RITA / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3000 / Đường kính đá mài (mm): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Keyang / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8400 / Đường kính đá mài (mm): 230 / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Keyang / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: - / Tốc độ có tải (vòng/phút): 15000 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 35000 / Đường kính đá mài (mm): 2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: RITA / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 24000 / Đường kính đá mài (mm): 180 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: TPC / Công suất (W): 450 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Hitachi / Công suất (W): 520 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: - / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Ken / Công suất (W): 580 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: ACZ / Tốc độ có tải (vòng/phút): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Đường kính đá mài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng