• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 748.181
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
41 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Boson / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.220.000 ₫
2
1.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Boson / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 1050 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.650.000 ₫
4
4.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5300 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
45.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
45.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5200 / Công suất (W): 3700 / Xuất xứ: Đài Loan /
57.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Woodmaster / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5000 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
59.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5300 / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Đài Loan /
79.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
12
Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Goodtek / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5200 / Công suất (W): 2208 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5200 / Công suất (W): 560 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Changiron / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7200 / Công suất (W): 7600 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Fullpower / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Công suất (W): 31160 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Hinoki / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
19
Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Công suất (W): 7600 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
20
Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Gau Jing / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Hinoki / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Công suất (W): 22000 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Goodtek / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5000 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Hinoki / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
25
Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
26
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Goodtek / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5000 / Công suất (W): 15200 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
29
Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Goodtek / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Hinoki / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: FULLPOWER / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Goodtek / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4000 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Goodtek / Tốc độ không tải (vòng/phút): 4000 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
38
Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Goodtek / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Yuan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 5300 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng