• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 735.852
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
109 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
750.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Gomes / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 620 / Xuất xứ: Trung Quốc /
775.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SKIL / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 650 / Xuất xứ: China /
790.000 ₫
4
830.000 ₫
5
Hãng sản xuất: FEG / Tốc độ không tải (vòng/phút): 13000 / Công suất (W): 720 / Xuất xứ: China /
835.000 ₫
6
Hãng sản xuất: PIT / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1200 / Xuất xứ: China /
850.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Dongcheng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
880.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Dongcheng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 500 / Xuất xứ: China /
900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Kentec / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 600 / Xuất xứ: China /
950.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Gomes / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16300 / Công suất (W): 660 / Xuất xứ: Trung Quốc /
955.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Sencan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 500 / Xuất xứ: China /
990.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Sencan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 15000 / Công suất (W): 520 / Xuất xứ: China /
990.000 ₫
13
Tốc độ không tải (vòng/phút): 15800 / Công suất (W): 580 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.040.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Crown / Tốc độ không tải (vòng/phút): 14500 / Công suất (W): 710 / Xuất xứ: China /
1.140.000 ₫
15
1.150.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Dca / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16500 / Công suất (W): 840 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.160.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Dongcheng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 840 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.190.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 850 / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: MPT / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 560 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Sencan / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Crown / Tốc độ không tải (vòng/phút): 14500 / Công suất (W): 650 / Xuất xứ: China /
1.230.000 ₫
22
Hãng sản xuất: MPT / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16500 / Công suất (W): 650 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.260.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 500 / Xuất xứ: China /
1.300.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Maktec / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Gomes / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16500 / Công suất (W): 1020 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.320.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.450.000 ₫
27
Hãng sản xuất: BOSCH / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16500 / Công suất (W): 710 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Crown / Tốc độ không tải (vòng/phút): 28000 / Công suất (W): 1400 / Xuất xứ: China /
1.650.000 ₫
29
Hãng sản xuất: RITA / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Công suất (W): 680 / Xuất xứ: China /
1.650.000 ₫
30
Hãng sản xuất: RITA / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Công suất (W): 650 / Xuất xứ: China /
1.650.000 ₫
31
Hãng sản xuất: PIGEON / Tốc độ không tải (vòng/phút): 15500 / Công suất (W): 850 / Xuất xứ: China /
1.700.000 ₫
32
Hãng sản xuất: SKIL / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 710 / Xuất xứ: China /
1.750.000 ₫
33
Hãng sản xuất: PIGEON / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 650 / Xuất xứ: China /
1.800.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Ken / Tốc độ không tải (vòng/phút): 15000 / Công suất (W): 600 / Xuất xứ: China /
1.889.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Crown / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Công suất (W): 2100 / Xuất xứ: China /
2.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Yato / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1600 / Công suất (W): 1050 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.080.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Maktec / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 580 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.100.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Maxpro / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 900 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.150.000 ₫
39
Hãng sản xuất: SAFUN / Tốc độ không tải (vòng/phút): 15000 / Công suất (W): 710 / Xuất xứ: China /
2.250.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Dongcheng / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Công suất (W): 500 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Hitachi / Tốc độ không tải (vòng/phút): 17000 / Công suất (W): 580 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.430.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Makita / Tốc độ không tải (vòng/phút): 18000 / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: China /
2.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Kynko / Tốc độ không tải (vòng/phút): 15000 / Công suất (W): 580 / Xuất xứ: China /
2.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Maktec / Tốc độ không tải (vòng/phút): 18000 / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: China /
2.850.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Black & Decker / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1700 / Công suất (W): 650 / Xuất xứ: China /
2.850.000 ₫
Trang:  1  2  3  >