• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.627
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
57 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1800 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Gomes / Công suất (W): 1850 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.230.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 1200 / Đầu kẹp (mm): 8 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.289.000 ₫
4
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 1050 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.320.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 5.7 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 16500 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2200 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 6.8 / Xuất xứ: - /
1.639.000 ₫
8
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 2200 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 7.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.648.500 ₫
9
Hãng sản xuất: Gihu / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.650.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 1850 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: - /
1.700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (W): 1800 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.770.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Kenmax / Công suất (W): 2100 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.796.000 ₫
13
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (W): 1950 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Maktec / Công suất (W): 1650 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Skil / Công suất (W): 1200 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10500 / Trọng lượng (kg): 4.13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: HST / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.600.000 ₫
17
Hãng sản xuất: MAKTEC / Công suất (W): 1650 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: China /
2.700.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Maxpro / Công suất (W): 2100 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23500 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1850 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: - /
3.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: HELI / Công suất (W): 1680 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 24000 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: - /
3.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Ozito / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 26000 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Úc /
3.390.000 ₫
22
Hãng sản xuất: DONGCHENG / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: China /
3.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: China /
4.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Ozito / Công suất (W): 1200 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Trọng lượng (kg): 3.75 / Xuất xứ: Australia /
4.490.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Ozito / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Trọng lượng (kg): 3.4 / Xuất xứ: Australia /
4.490.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Ozito / Công suất (W): 1200 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 16000 / Trọng lượng (kg): 3.25 / Xuất xứ: Australia /
4.490.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 1650 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: Japan /
5.569.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Tosan / Công suất (W): 1800 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: Japan /
5.600.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 5.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.890.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 1850 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2200 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.100.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 1500 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 24000 / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.170.000 ₫
32
Hãng sản xuất: BOSCH / Công suất (W): 1100 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
6.900.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 3000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 290 / Xuất xứ: Việt Nam /
13.800.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 3000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 335 / Xuất xứ: Việt Nam /
18.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 3000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 335 / Xuất xứ: Việt Nam /
19.500.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 4000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 416 / Xuất xứ: Việt Nam /
21.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 4000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 416 / Xuất xứ: Việt Nam /
22.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 4000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 450 / Xuất xứ: Việt Nam /
24.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Formach / Công suất (W): 3000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2880 / Trọng lượng (kg): 550 / Xuất xứ: China /
25.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 4000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 450 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.150.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 4000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 600 / Xuất xứ: Việt Nam /
26.150.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 4000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 665 / Xuất xứ: Việt Nam /
35.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 4000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 665 / Xuất xứ: Việt Nam /
37.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 4000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 950 / Xuất xứ: Việt Nam /
52.500.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Công suất (W): 4000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Trọng lượng (kg): 950 / Xuất xứ: Việt Nam /
55.000.000 ₫
Trang:  1  2  >