• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 751.216
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
42 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất (W): 350 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 33000 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
350.000 ₫
2
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 500 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 33500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
722.400 ₫
3
Hãng sản xuất: Maktec / Công suất (W): 530 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 35000 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
920.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1800 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Gihu / Công suất (W): 500 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 32000 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.220.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Gomes / Công suất (W): 1850 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.230.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Gihu / Công suất (W): 550 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.255.000 ₫
8
Hãng sản xuất: MAKTEC / Công suất (W): 530 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 35000 / Trọng lượng (kg): 1.4 / Xuất xứ: China /
1.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 1050 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.320.000 ₫
10
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 5.7 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 16500 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 2200 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 7.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.648.500 ₫
13
Hãng sản xuất: Gihu / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.650.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Gihu / Công suất (W): 550 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.660.000 ₫
15
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (W): 1800 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.770.000 ₫
16
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (W): 1950 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 350 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 30000 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: China /
2.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Maktec / Công suất (W): 1650 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.100.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 440 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 30000 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.100.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 710 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 30000 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.170.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Skil / Công suất (W): 1200 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10500 / Trọng lượng (kg): 4.13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 900 / Đầu kẹp (mm): 8 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 27000 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: China /
2.450.000 ₫
23
Hãng sản xuất: MAKTEC / Công suất (W): 1650 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: China /
2.700.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Maxpro / Công suất (W): 2100 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23500 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: DONGCHENG / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: China /
3.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: DONGCHENG / Công suất (W): 440 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 31000 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: China /
3.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 1600 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: China /
4.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 860 / Đầu kẹp (mm): 211 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 29000 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: China /
4.600.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 760 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 30000 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: China /
5.800.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 1500 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 24000 / Trọng lượng (kg): 4.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.170.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Formach / Công suất (W): 3000 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2880 / Trọng lượng (kg): 550 / Xuất xứ: China /
25.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 220 / Xuất xứ: Trung Quốc /
29.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 0 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Trọng lượng (kg): 700 / Xuất xứ: Trung Quốc /
45.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: ASK / Công suất (W): 500 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3000 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: TPC / Công suất (W): 1400 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Osuka / Công suất (W): 300 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 33000 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Chunghop / Công suất (W): 1800 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: DONGCHENG / Công suất (W): 350 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 30000 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1800 / Đầu kẹp (mm): 12 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Ken / Công suất (W): 550 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 31000 / Trọng lượng (kg): 1.45 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 500 / Đầu kẹp (mm): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 23000 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 520 / Đầu kẹp (mm): 6 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 2400 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng