• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.200
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
40 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Vimet / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Bơm điện / Loại van: Van safety / Hành trình xi lanh (mm): 160 / Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 20 / Tốc độ ép (mm/phút): 1200 / Trọng lượng (kg): 20 /
9.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Hym / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 2.2 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 220 /
49.980.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Yeong Long / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: Van an toàn / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 3.6 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 140 /
130.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Yeong Long / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: Van an toàn / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 3.6 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 250 /
167.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Yeong Long / Loại xi lanh: Xi lanh thủy lực / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: Van an toàn / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 3.6 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 280 /
190.000.000 ₫
6
Công suất động cơ (kW): 15 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 950 /
Liên hệ gian hàng
7
Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 300 /
Liên hệ gian hàng
8
Công suất động cơ (kW): 7 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1350 /
Liên hệ gian hàng
9
Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 260 /
Liên hệ gian hàng
10
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 350 /
Liên hệ gian hàng
11
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 320 /
Liên hệ gian hàng
12
Công suất động cơ (kW): 7 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1500 /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 600 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 420 /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: - Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 250 /
Liên hệ gian hàng
15
Công suất động cơ (kW): 7 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1500 /
Liên hệ gian hàng
16
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 195 /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 270 /
Liên hệ gian hàng
18
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 300 /
Liên hệ gian hàng
19
/ Công suất động cơ (kW): 1.6 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 84 /
Liên hệ gian hàng
20
Công suất động cơ (kW): 7 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 450 /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 230 /
Liên hệ gian hàng
22
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 370 /
Liên hệ gian hàng
23
Công suất động cơ (kW): 7.5 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 550 /
Liên hệ gian hàng
24
Công suất động cơ (kW): 7 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1300 /
Liên hệ gian hàng
25
/ Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 220 /
Liên hệ gian hàng
26
/ Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 210 /
Liên hệ gian hàng
27
Công suất động cơ (kW): 5 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1220 /
Liên hệ gian hàng
28
Công suất động cơ (kW): 11 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 7500 /
Liên hệ gian hàng
29
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 270 /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: Xi lanh cố định / Loại bơm: Thủy lực / Loại van: Van an toàn / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 1 / Áp lực ép (tấn): 10 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 200 /
Liên hệ gian hàng
31
Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 480 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
32
Công suất động cơ (kW): 15 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 950 /
Liên hệ gian hàng
33
Công suất động cơ (kW): 15 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5250 /
Liên hệ gian hàng
34
Công suất động cơ (kW): 15 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 950 /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: - / Công suất động cơ (kW): 3 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 200 /
Liên hệ gian hàng
36
Công suất động cơ (kW): 7 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1350 /
Liên hệ gian hàng
37
Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 195 /
Liên hệ gian hàng
38
Công suất động cơ (kW): 11 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 5500 /
Liên hệ gian hàng
39
Công suất động cơ (kW): 7.5 / Áp lực ép (tấn): 0 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1250 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: - / Loại xi lanh: - / Loại bơm: - / Loại van: - / Hành trình xi lanh (mm): 0 / Công suất động cơ (kW): 4 / Áp lực ép (tấn): 480 / Tốc độ ép (mm/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 278 /
Liên hệ gian hàng