• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.327
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
89 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: - /
520.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Total / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 16 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.950.000 ₫
3
Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 24 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.480.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 14 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.660.000 ₫
5
Hãng sản xuất: BOMAG / Độ biên giật (mm): 350 / Lực ly tâm: 10 / Trọng lượng máy (kg): 65 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.860.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 20 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.140.000 ₫
7
Hãng sản xuất: BOMAG / Độ biên giật (mm): 500 / Lực ly tâm: 12 / Trọng lượng máy (kg): 75 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.250.000 ₫
8
Hãng sản xuất: BOMAG / Độ biên giật (mm): 450 / Lực ly tâm: 18 / Trọng lượng máy (kg): 91 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.370.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Xtechf Xinfong / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 11 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Copaz / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.850.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: - /
4.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.2 / Trọng lượng máy (kg): 12.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.950.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Xtechf Xinfong / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 11 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.990.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Robin / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 15 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.040.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Robin / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 6 / Trọng lượng máy (kg): 15 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.100.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.250.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.300.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.350.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.450.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 55 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.600.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.1 / Trọng lượng máy (kg): 46 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.670.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.2 / Trọng lượng máy (kg): 12.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.320.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Xtechf Xinfong / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 11 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.790.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.790.000 ₫
29
Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 23.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.390.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.640.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Total / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 24.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.690.000 ₫
33
Công suất (kW): 4.8 / Trọng lượng máy (kg): 67.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.761.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Full boar / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.650.000 ₫
35
Công suất (kW): 4.8 / Trọng lượng máy (kg): 92 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.740.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Mitshubishi / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.950.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.300.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Reiong / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Total / Công suất (kW): 4.8 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.799.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 25 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
9.830.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 25 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.800.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Reiong / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
11.400.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Conmec / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.2 / Trọng lượng máy (kg): 12.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
13.950.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Reiong / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
14.430.000 ₫
Trang:  1  2  >