• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.583
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Mikasa / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.720.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.1 / Trọng lượng máy (kg): 46 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.670.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3.2 / Trọng lượng máy (kg): 59 / Xuất xứ: Japan /
5.750.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 280 / Trọng lượng máy (kg): 4.8 / Xuất xứ: Japan /
7.340.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 280 / Trọng lượng máy (kg): 4.65 / Xuất xứ: Japan /
7.780.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 350 / Trọng lượng máy (kg): 5.2 / Xuất xứ: Japan /
7.890.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 280 / Trọng lượng máy (kg): 4.65 / Xuất xứ: Japan /
7.980.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 350 / Trọng lượng máy (kg): 5.2 / Xuất xứ: Japan /
8.780.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 70 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 57 / Xuất xứ: Japan /
9.330.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 65 / Lực ly tâm: 43 / Trọng lượng máy (kg): 57 / Xuất xứ: Japan /
12.050.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
13.050.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
13.200.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
14.150.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 30 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 75 / Xuất xứ: Japan /
14.890.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
15.100.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.09 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
16.200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 85 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 72 / Xuất xứ: Japan /
18.130.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3.7 / Trọng lượng máy (kg): 102 / Xuất xứ: Japan /
25.740.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.6 / Trọng lượng máy (kg): 59 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
27.350.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4.2 / Trọng lượng máy (kg): 81 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
27.580.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 75 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 59 / Xuất xứ: Japan /
28.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 85 / Lực ly tâm: 12 / Công suất (kW): 5.7 / Trọng lượng máy (kg): 81 / Xuất xứ: Japan /
28.700.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4.2 / Trọng lượng máy (kg): 87 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
29.150.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 30 / Lực ly tâm: 1000 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 62 / Xuất xứ: Nhật Bản /
29.820.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 85 / Lực ly tâm: 1030 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 66.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
30.840.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 70 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.1 / Trọng lượng máy (kg): 57 / Xuất xứ: Japan /
33.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
34.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Mikasa / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 66 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
34.550.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 85 / Lực ly tâm: 1.4 / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng máy (kg): 72 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
35.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 50 / Lực ly tâm: 1400 / Công suất (kW): 2.6 / Trọng lượng máy (kg): 74 / Xuất xứ: Japan /
39.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.1 / Trọng lượng máy (kg): 64 / Xuất xứ: Japan /
42.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 85 / Lực ly tâm: 22.5 / Công suất (kW): 5.7 / Trọng lượng máy (kg): 112 / Xuất xứ: Japan /
62.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 85 / Lực ly tâm: 22.5 / Công suất (kW): 7 / Trọng lượng máy (kg): 306 / Xuất xứ: Japan /
145.000.000 ₫