• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.433
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
111 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Osuka / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 400 / Trọng lượng máy (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (kW): 1500 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: BBK / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.850.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Gia Phát / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.760.000 ₫
5
Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 15 /
2.830.000 ₫
6
Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 24 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.480.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4.8 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.840.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 20 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.140.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: Vietnam /
4.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 30 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3.7 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Japan /
4.770.000 ₫
12
Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 80 /
5.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Robin / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 15 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.040.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Robin / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 6 / Trọng lượng máy (kg): 15 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.100.000 ₫
17
Công suất (kW): 6.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.150.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.300.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Conmec / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 72 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Conmec / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 77 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Conmec / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 75 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 85 / Xuất xứ: China /
5.300.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 55 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.600.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Honda / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3.2 / Trọng lượng máy (kg): 59 / Xuất xứ: Japan /
5.750.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.320.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Total / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.700.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Yokohama / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 3600 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 15 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.770.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.790.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3.5 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Japan /
6.800.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: Vietnam /
7.300.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 280 / Trọng lượng máy (kg): 4.8 / Xuất xứ: Japan /
7.340.000 ₫
34
Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 23.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.390.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Total / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 24.8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.690.000 ₫
36
Công suất (kW): 4.8 / Trọng lượng máy (kg): 67.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
7.761.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 80 /
7.770.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 280 / Trọng lượng máy (kg): 4.65 / Xuất xứ: Japan /
7.780.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 350 / Trọng lượng máy (kg): 5.2 / Xuất xứ: Japan /
7.890.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Japan /
7.950.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 280 / Trọng lượng máy (kg): 4.65 / Xuất xứ: Japan /
7.980.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 5.5 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Vietnam /
8.100.000 ₫
43
Công suất (kW): 4.8 / Trọng lượng máy (kg): 92 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
8.740.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 350 / Trọng lượng máy (kg): 5.2 / Xuất xứ: Japan /
8.780.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Total / Công suất (kW): 4.8 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.799.000 ₫
Trang:  1  2  3  >