• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 740.636
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
69 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ACZ / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 850 / Trọng tải (kg): 4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
690.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 950 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
760.000 ₫
3
Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000 ₫
4
Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.200.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Ken / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 650 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.290.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Osuka / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.350.000 ₫
7
Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Kenmax / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.553.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Kenmax / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1850 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.870.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.870.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Skil / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
12
Hãng sản xuất: DCA / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 800 / Trọng tải (kg): 2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Handmixer / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1350 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: AGP / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
4.200.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
4.300.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
4.300.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Dca / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng tải (kg): 2 / Xuất xứ: China /
4.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Dongsen / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 850 / Trọng tải (kg): 4 / Xuất xứ: China /
4.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Dongsen / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 710 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
4.600.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
4.600.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng tải (kg): 6 / Xuất xứ: Spain /
4.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Makita / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 700 / Trọng tải (kg): 3 / Xuất xứ: Japan /
4.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
5.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Handmixer / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 850 / Trọng tải (kg): 4 / Xuất xứ: China /
5.550.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
6.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: Spain /
6.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Rubi / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1350 / Trọng tải (kg): 6 / Xuất xứ: Spain /
8.800.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Evak / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 750 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.200.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Evar / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 750 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.980.000 ₫
32
Hãng sản xuất: TONSON / Dung tích (m3): 200 / Công suất (W): 563 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
20.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Evar / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
21.200.000 ₫
34
Hãng sản xuất: - / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: - /
22.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Evergush / Dung tích (m3): 3 / Công suất (W): 750 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
23.220.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Evak / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
23.400.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng tải (kg): 5 / Xuất xứ: - /
24.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
28.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 700 / Trọng tải (kg): 20 / Xuất xứ: Ý /
29.550.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Evergush / Dung tích (m3): 270 / Công suất (W): 1500 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
31.120.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 14200 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
33.400.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 2400 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
35.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 7500 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
36.700.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 5800 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
39.890.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Faggiolati / Dung tích (m3): 0 / Công suất (W): 1400 / Trọng tải (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
43.300.000 ₫
Trang:  1  2  >