• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 747.717
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
13 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: TRIPOD SCREEN / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
490.000 ₫
2
Hãng sản xuất: TRIPOD SCREEN / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 60 / Chất liệu: Vải / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
670.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bắng cơ và hơi /
690.000 ₫
4
Hãng sản xuất: TRIPOD SCREEN / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
999.000 ₫
5
Hãng sản xuất: HERIN / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.040.000 ₫
6
Hãng sản xuất: TRIPOD SCREEN / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: TRIPOD SCREEN / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 150 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.438.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TRIPOD SCREEN / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 96 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.470.000 ₫
9
Hãng sản xuất: GRANDVIEW / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 92 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
3.850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 80 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
4.055.000 ₫
11
Hãng sản xuất: GRANDVIEW / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
4.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: GRANDVIEW / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 106 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
5.120.000 ₫
13
Hãng sản xuất: GRANDVIEW / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
7.450.000 ₫