• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.317
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
480.000 ₫
2
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
680.000 ₫
3
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
750.000 ₫
4
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
847.000 ₫
5
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu di động / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
950.000 ₫
6
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu di động / Đặc tả (inch): 72 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
950.000 ₫
7
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.100.000 ₫
8
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 136 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.350.000 ₫
10
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.530.000 ₫
11
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 136 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.770.000 ₫
12
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 136 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.790.000 ₫
13
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 150 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.050.000 ₫
15
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 170 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.450.000 ₫
16
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Matte Grey / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Matte Grey / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
6.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
6.100.000 ₫
19
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu di động / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Matte White /
18.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu di động / Đặc tả (inch): 150 / Chất liệu: Matte White /
20.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu di động / Đặc tả (inch): 180 / Chất liệu: Matte White /
23.600.000 ₫
22
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu di động / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White /
26.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu di động / Đặc tả (inch): 250 / Chất liệu: Matte White /
35.400.000 ₫
24
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 300 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
36.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu di động / Đặc tả (inch): 300 / Chất liệu: Matte White /
52.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu di động / Đặc tả (inch): 350 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: - /
72.999.000 ₫