• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.046
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
550.000 ₫
2
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 60 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
620.000 ₫
3
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bắng cơ và hơi /
650.000 ₫
4
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
650.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
680.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 60 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 60 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
750.000 ₫
10
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
850.000 ₫
11
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 118 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.050.000 ₫
12
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.050.000 ₫
13
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 114 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.050.000 ₫
14
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bắng cơ và hơi /
1.100.000 ₫
15
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.200.000 ₫
16
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 118 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
1.400.000 ₫
17
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 110 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bắng động cơ /
1.440.000 ₫
18
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 135 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
2.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 170 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu xách tay / Đặc tả (inch): 80 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
4.055.000 ₫
21
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
7.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 235 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
9.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 250 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
29.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 300 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
30.000.000 ₫