• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 742.122
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
105 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
344.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SNOWHITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
550.000 ₫
3
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
640.000 ₫
4
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
790.000 ₫
5
Hãng sản xuất: HERIN / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 80 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.100.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SNOWHITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.200.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SNOWHITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 113 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.200.000 ₫
10
Hãng sản xuất: HERIN / Loại màn: Màn hình điện / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.250.000 ₫
11
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.450.000 ₫
12
Hãng sản xuất: SNOWHITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 136 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.450.000 ₫
13
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
1.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 122 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.760.000 ₫
15
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 92 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.988.000 ₫
16
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
2.470.000 ₫
17
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 92 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: - /
3.398.000 ₫
18
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 150 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
3.880.000 ₫
19
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: - /
3.950.000 ₫
20
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: - /
4.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 150 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
4.150.000 ₫
22
Hãng sản xuất: ELECTRIC SCREEN / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.348.000 ₫
23
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.349.000 ₫
24
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.370.000 ₫
25
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn chiếu khung gắn cố định / Đặc tả (inch): 92 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
5.420.000 ₫
26
Hãng sản xuất: MANUAL WALL SCREEN / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.448.000 ₫
27
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn chiếu khung gắn cố định / Đặc tả (inch): 92 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
5.480.000 ₫
28
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 150 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: - /
5.880.000 ₫
29
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn chiếu khung gắn cố định / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
6.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 110 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
6.498.000 ₫
31
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn chiếu khung gắn cố định / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
6.500.000 ₫
32
Hãng sản xuất: MANUAL WALL SCREEN / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 110 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
6.728.000 ₫
33
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
6.890.000 ₫
34
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn chiếu khung gắn cố định / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
7.200.000 ₫
35
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 150 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.250.000 ₫
36
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn chiếu khung gắn cố định / Đặc tả (inch): 92 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
7.300.000 ₫
37
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 92 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
7.448.000 ₫
38
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 360 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.619.000 ₫
39
Hãng sản xuất: ELECTRIC SCREEN / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 110 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.698.000 ₫
40
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn chiếu khung gắn cố định / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
7.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 160 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: - /
7.898.000 ₫
42
Hãng sản xuất: ELECTRIC SCREEN / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 135 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.948.000 ₫
43
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn chiếu khung gắn cố định / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
8.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
8.400.000 ₫
45
Hãng sản xuất: MANUAL WALL SCREEN / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
8.498.000 ₫
Trang:  1  2  3  >