• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 736.636
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
64 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 85 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
550.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
590.000 ₫
4
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 80 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
602.000 ₫
5
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 99 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
630.000 ₫
6
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 85 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
680.000 ₫
7
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 99 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
680.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: INNO / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
790.000 ₫
11
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
790.000 ₫
12
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 118 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
850.000 ₫
13
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 96 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
850.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
880.000 ₫
15
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bắng động cơ /
900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
940.000 ₫
18
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 80 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
950.000 ₫
19
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 105 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.040.000 ₫
20
Hãng sản xuất: INNO / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình điện / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.400.000 ₫
22
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.480.000 ₫
23
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 135 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.550.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.600.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TOPLITE / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 84 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.638.000 ₫
26
Hãng sản xuất: BOXLIGHT / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.643.000 ₫
27
Hãng sản xuất: INNO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.650.000 ₫
28
Hãng sản xuất: QUANTEC / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 70 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.655.000 ₫
29
Hãng sản xuất: BOXLIGHT / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 100 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.700.000 ₫
30
Hãng sản xuất: INNO / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.768.000 ₫
31
Hãng sản xuất: SNOWHITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 96 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
1.798.000 ₫
32
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 96 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.900.000 ₫
33
Hãng sản xuất: INNO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
1.900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 135 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
2.050.000 ₫
35
Hãng sản xuất: INNO / Loại màn: Màn hình đứng 3 chân / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
2.485.000 ₫
36
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 80 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
2.640.000 ₫
37
Hãng sản xuất: ELECTRIC SCREEN / Loại màn: Màn hình điện / Đặc tả (inch): 120 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.050.000 ₫
38
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 170 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.648.000 ₫
40
Hãng sản xuất: INNO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 136 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.698.000 ₫
41
Hãng sản xuất: BOXLIGHT / Loại màn: - / Đặc tả (inch): 96 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: - /
3.700.000 ₫
42
Hãng sản xuất: INNO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 150 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.800.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TOPEX / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 105 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.900.000 ₫
44
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 140 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
4.100.000 ₫
45
Hãng sản xuất: BOXLIGHT / Loại màn: - / Đặc tả (inch): 0 / Chất liệu: Thuỷ tinh / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: - /
4.500.000 ₫
Trang:  1  2  >