• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 745.572
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
190 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
700.000 ₫
2
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
1.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 240 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
2.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 300 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
2.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 220 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: UNIC / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 210 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bắng động cơ /
3.135.000 ₫
7
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 240 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.280.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.280.000 ₫
9
Hãng sản xuất: UNIC / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 210 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bắng động cơ /
3.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 300 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
3.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
4.350.000 ₫
12
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: - /
4.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: H-PEC / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: SNOWHITE / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.850.000 ₫
16
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: Bằng điện /
5.870.000 ₫
17
Hãng sản xuất: TRIPOD SCREEN / Loại màn: Màn hình điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.880.000 ₫
18
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Prima / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
5.900.000 ₫
21
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
6.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: EASY / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
6.100.000 ₫
23
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
6.270.000 ₫
24
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
6.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
6.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: HERIN / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
6.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: FUJI - FLEX / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
7.300.000 ₫
30
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: - /
7.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.600.000 ₫
32
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu 3D / Đặc tả (inch): 360 / Chất liệu: Chất liệu khác / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.619.000 ₫
33
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn hình điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.680.000 ₫
34
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Trực tiếp bằng tay / Công nghệ: Bằng cơ /
7.900.000 ₫
35
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Glass bead - Gain 2.5 / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.900.000 ₫
36
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
7.900.000 ₫
37
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
8.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: DINON / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Vải / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
8.300.000 ₫
39
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
8.300.000 ₫
40
Hãng sản xuất: SUNBEAM / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: Bằng điện /
8.400.000 ₫
41
Hãng sản xuất: ELITE SCREENS / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Vải / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
8.499.000 ₫
42
Hãng sản xuất: APOLO / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 360 / Chất liệu: Matte White / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
8.600.000 ₫
43
Hãng sản xuất: ELITE SCREENS / Loại màn: Màn hình treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: Vải / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
8.700.000 ₫
44
Hãng sản xuất: DALITE / Loại màn: Màn chiếu điện / Đặc tả (inch): 223 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: - / Công nghệ: Bằng điện /
8.800.000 ₫
45
Hãng sản xuất: FUJI - FLEX / Loại màn: Màn chiếu điện treo tường / Đặc tả (inch): 200 / Chất liệu: - / Chế độ điều khiển: Điều khiển từ xa / Công nghệ: Bằng điện /
8.800.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >