• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 742.344
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Trọng lượng (g): 110 /
4.730.000 ₫
2
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 210 /
5.900.000 ₫
3
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 208 /
6.000.000 ₫
4
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 208 /
6.900.000 ₫
5
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 164 /
7.200.000 ₫
6
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 250 /
7.300.000 ₫
7
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&mpro / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: ±2.5µm / Trọng lượng (g): 81 /
7.700.000 ₫
8
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&mpro / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: ±2.5µm / Trọng lượng (g): 81 /
8.100.000 ₫
9
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 81 /
8.300.000 ₫
10
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 81 /
8.400.000 ₫
11
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
8.700.000 ₫
12
Xuất xứ: America / Loại: - / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
8.800.000 ₫
13
Xuất xứ: America / Loại: - / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
8.900.000 ₫
14
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
9.000.000 ₫
15
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 250 /
9.200.000 ₫
16
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
9.900.000 ₫
17
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 81 /
10.100.000 ₫
18
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 81 /
10.250.000 ₫
19
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: - / Trọng lượng (g): 81 /
12.000.000 ₫
20
Xuất xứ: - / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 245 /
13.000.000 ₫
21
Xuất xứ: Taiwan / Loại: - / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 220 /
13.790.000 ₫
22
Xuất xứ: - / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 345 /
17.900.000 ₫
23
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: ±2µm + 2% / Trọng lượng (g): 0 /
19.600.000 ₫
24
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: - / Độ chính xác: 0.1µm (0 ~ 99.9µm)/1µm (100-1250µm) / Trọng lượng (g): 110 /
24.000.000 ₫
25
Xuất xứ: - / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 345 /
24.500.000 ₫
26
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 164 /
Liên hệ gian hàng