• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.028
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
33 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Huatec / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 0 /
6.850.000 ₫
2
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: - / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 0 /
6.900.000 ₫
3
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: TCVN / Trọng lượng (g): 340 /
12.379.000 ₫
4
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: - / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 0 /
13.400.000 ₫
5
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên gỗ / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
14.000.000 ₫
6
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên gỗ / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
14.200.000 ₫
7
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên thép / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Trọng lượng (g): 100 /
14.500.000 ₫
8
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
15.500.000 ₫
9
Xuất xứ: China / Loại: - / Hãng sản xuất: Time / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
15.900.000 ₫
10
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: - / Thang đo: - / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 86 /
16.900.000 ₫
11
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
12
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
13
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
14
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 81 /
Liên hệ gian hàng
15
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 215 /
Liên hệ gian hàng
16
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
17
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
18
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
19
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 250 /
Liên hệ gian hàng
20
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Huatec / Thang đo: 0~200 um / 0~8 mil / Độ chính xác: ±2.5µm / Trọng lượng (g): 215 /
Liên hệ gian hàng
21
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 215 /
Liên hệ gian hàng
22
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
23
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
24
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
25
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Extech / Trọng lượng (g): 175 /
Liên hệ gian hàng
26
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
27
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
28
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
29
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
30
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
31
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
32
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
33
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng