• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.324
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
19 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0.02 /
8.370.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0.02 /
9.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
9.460.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
9.700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 10 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.230.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
11.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0.02 /
11.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0.02 /
12.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.02 /
12.300.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 10 / Áp lực (Pa): 0.02 /
12.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.02 /
13.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.02 /
13.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
14.200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 24 / Áp lực (Pa): 0.02 /
20.380.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 24 / Áp lực (Pa): 0.02 /
24.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 10 / Áp lực (Pa): 0.02 /
88.300.000 ₫