• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 751.651
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
16 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
6.460.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
8.620.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 2800 /
9.480.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 2800 /
9.780.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0 /
10.160.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
10.170.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
10.450.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
10.470.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0.01 / Áp lực (Pa): 0 /
11.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
11.040.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 88 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
11.980.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 83 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
11.980.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 83 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
17.590.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 132 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 24 / Áp lực (Pa): 0 /
19.180.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 154 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 24 / Áp lực (Pa): 0 /
21.990.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 167 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
22.480.000 ₫