• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.103
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0 /
8.450.000 ₫
2
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0 /
8.510.000 ₫
3
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Áp lực (Pa): 0 /
8.560.000 ₫
4
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
8.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: KingSun / Trọng lượng (Kg): 0 / Công suất nguồn điện (kW): 12 /
9.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Áp lực (Pa): 0 /
11.530.000 ₫
7
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 83 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
11.890.000 ₫
8
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
11.950.000 ₫
9
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
11.980.000 ₫
10
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 88 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
12.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 77 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
12.480.000 ₫
12
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 88 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
13.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 83 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
15.980.000 ₫
14
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 77 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
15.980.000 ₫
15
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Áp lực (Pa): 0 /
23.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 154 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 24 / Áp lực (Pa): 0 /
24.950.000 ₫
17
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 36 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 36 / Áp lực (Pa): 0 /
31.560.000 ₫
18
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 48 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 48 / Áp lực (Pa): 0 /
44.950.000 ₫