• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.628
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Hồng Kông / Áp lực (Pa): 280 /
5.710.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0 /
7.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 65 / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
7.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 58 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0.02 /
7.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 50 / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0.02 /
7.450.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
8.160.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0.02 /
8.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
8.540.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Áp lực (Pa): 0 /
8.650.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 65 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.02 /
8.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 5 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
9.190.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 75 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.02 /
9.450.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
9.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 60 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 15 /
9.680.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 75 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
9.890.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
9.960.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Áp lực (Pa): 0 /
10.410.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 85 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.450.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
10.450.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
10.490.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 8 /
10.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
11.570.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
11.600.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
11.820.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 100 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
12.670.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 16 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
17.490.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 160 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 24 / Áp lực (Pa): 0.02 /
19.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 170 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
19.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 24 / Áp lực (Pa): 0 /
20.370.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 20 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
21.540.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 84 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.01 /
24.470.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 84 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
25.020.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
29.520.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 15 / Áp lực (Pa): 0 /
Liên hệ gian hàng