• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 750.980
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
16 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
32.000 ₫
2
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
35.000 ₫
3
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
38.500 ₫
4
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
38.500 ₫
5
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
41.000 ₫
6
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
48.000 ₫
7
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
68.000 ₫
8
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
69.000 ₫
9
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
228.000 ₫
10
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
228.000 ₫
11
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
230.000 ₫
12
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
230.000 ₫
13
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
235.000 ₫
14
Loại phụ kiện: Dây hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
235.000 ₫
15
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
253.000 ₫
16
Loại phụ kiện: Que hàn / Hãng sản xuất: HYUNDAI WELDING / Xuất xứ: Korea /
291.000 ₫