• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 742.820
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
40 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại thiết bị: Đèn báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
145.000 ₫
2
Loại thiết bị: Đầu báo nhiệt / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
193.000 ₫
3
Loại thiết bị: Đầu báo nhiệt / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
193.000 ₫
4
Loại thiết bị: Đèn báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
240.000 ₫
5
Loại thiết bị: Nút ấn báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
245.000 ₫
6
Loại thiết bị: Đầu báo nhiệt / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
245.000 ₫
7
Loại thiết bị: Nút ấn báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
300.000 ₫
8
Loại thiết bị: Nút ấn báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
300.000 ₫
9
Loại thiết bị: Đầu báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: - /
315.000 ₫
10
Loại thiết bị: Nút ấn báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
340.000 ₫
11
Loại thiết bị: Đầu báo nhiệt / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
418.000 ₫
12
Loại thiết bị: Nút ấn báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
440.000 ₫
13
Loại thiết bị: Đầu báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: - /
550.000 ₫
14
Loại thiết bị: Nút ấn báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
740.000 ₫
15
Loại thiết bị: Đầu báo gas / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
2.230.000 ₫
16
Loại thiết bị: Đầu báo Lửa / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
3.650.000 ₫
17
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
8.350.000 ₫
18
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
10.000.000 ₫
19
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
10.000.000 ₫
20
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
10.000.000 ₫
21
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
10.000.000 ₫
22
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
10.000.000 ₫
23
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
10.000.000 ₫
24
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
10.000.000 ₫
25
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
10.000.000 ₫
26
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
15.000.000 ₫
27
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
15.000.000 ₫
28
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
15.000.000 ₫
29
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
20.000.000 ₫
30
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
20.000.000 ₫
31
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
30.000.000 ₫
32
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
30.000.000 ₫
33
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
35.000.000 ₫
34
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
35.000.000 ₫
35
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
35.000.000 ₫
36
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
35.000.000 ₫
37
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
35.000.000 ₫
38
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
40.000.000 ₫
39
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
45.000.000 ₫
40
Loại thiết bị: Trung tâm báo cháy / Hãng sản xuất: Nittan / Xuất xứ: Japan /
45.000.000 ₫