• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 748.624
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
20 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 72 / Xuất xứ: - /
4.890.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Anh Tuấn / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: KINGSUN / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 15 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.790.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.890.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Minh Hoàng / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 88 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.900.000 ₫
8
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ANH PHONG / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: TIẾN PHÁT / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ANH PHONG / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: TIẾN PHÁT / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TIẾN PHÁT / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Hiếu Hòa Phát / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
6.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đại Dương / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
10.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ANH TUẤN / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 700 / Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
13.800.000 ₫