• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.599
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
31 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 250 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 180 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.890.000 ₫
3
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 120 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 150 / Tốc độ (Vòng/phút): 25 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 250 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 110 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 95 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 150 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 10 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 8 / Trọng lượng (kg): 120 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 8 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.300.000 ₫
28
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 1400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 120 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 10 / Trọng lượng (kg): 120 / Xuất xứ: Việt Nam /
12.000.000 ₫