• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 737.177
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
15 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.900.000 ₫
2
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 38 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 63 /
4.790.000 ₫
6
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 95 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.950.000 ₫
8
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
6.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 80 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 93 / Xuất xứ: Việt Nam /
8.500.000 ₫