• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 735.244
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
210 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
590.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Shining / Lưu lượng (lít/phút): 5000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 350 / Tốc độ quay (rpm): 28000 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: Vietnam /
600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 16 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Vietnam /
630.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kasax / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 33 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
650.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Shining / Lưu lượng (lít/phút): 2040 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 34 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7.5 / Xuất xứ: Vietnam /
650.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 21 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
790.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 260 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 22 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Vietnam /
840.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Vietnam /
870.000 ₫
9
Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Shining / Lưu lượng (lít/phút): 400 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 350 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Vietnam /
900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Kasax / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 220 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
920.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Seatec / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
950.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Vietnam /
950.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kasax / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 35 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
950.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 260 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.040.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Nagaki / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.079.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.090.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.190.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Milano / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.200.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Shining / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 3 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.200.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Kasax / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.200.000 ₫
24
Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 220 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.200.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Seatec / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 240 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.200.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 110 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.240.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25.4 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 128 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.270.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Shinil / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Vietnam /
1.290.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Shining / Lưu lượng (lít/phút): 226 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.300.000 ₫
30
Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 42 / Sức hút (m): 12 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.300.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Sakayo / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.300.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.350.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Shining / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 27 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.450.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Seatec / Lưu lượng (lít/phút): 83 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 34 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.450.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Kufa / Lưu lượng (lít/phút): 4 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 25 / Công suất (W): 240 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.450.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Swirls / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 8.74 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.460.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Vietnam /
1.490.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Seatec / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Swirls / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 300 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.22 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.550.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Shinil / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Vietnam /
1.550.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 240 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Vietnam /
1.560.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.640.000 ₫
43
Hãng sản xuất: SHP / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 19 / Xuất xứ: Vietnam /
1.650.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.690.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 130 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.690.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  >