• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.032
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 550 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 3000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 105 / Xuất xứ: Spain /
6.550.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 125 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Spain /
6.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 365 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 16 / Xuất xứ: Spain /
16.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 500 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 22 / Xuất xứ: Spain /
16.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 1170 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 24.8 / Xuất xứ: Spain /
18.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 1300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 4000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 34 / Xuất xứ: Spain /
18.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 1475 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 4900 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 35 / Xuất xứ: Spain /
19.980.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 5500 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 15000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 259 / Xuất xứ: Spain /
21.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 3300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 9300 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 175 / Xuất xứ: Spain /
24.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 1730 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 41 / Xuất xứ: Spain /
25.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 1500 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 4000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 31.8 / Xuất xứ: Spain /
25.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 110 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 10.19 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
26.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 242 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 13.5 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
26.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 670 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1800 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 20.8 / Xuất xứ: Spain /
27.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 1300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 3300 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 26.8 / Xuất xứ: Spain /
28.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 20.8 / Xuất xứ: Spain /
28.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 2000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 50 / Xuất xứ: Spain /
28.650.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 4300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 237 / Xuất xứ: Spain /
31.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 167 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 560 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
36.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 1920 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 131 / Xuất xứ: Spain /
39.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 3920 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 9300 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 211 / Xuất xứ: Spain /
41.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 6080 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 25000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 261 / Xuất xứ: Spain /
45.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 2350 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 135 / Xuất xứ: Spain /
63.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 2050 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 133 / Xuất xứ: Spain /
64.550.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 3750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 202 / Xuất xứ: Spain /
66.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 3000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 11250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 163 / Xuất xứ: Spain /
69.950.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 2650 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 9000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 157 / Xuất xứ: Spain /
71.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 1400 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 4000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 112 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 3000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 189 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 3500 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 9300 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 194 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 1850 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 4000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 128 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 2520 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 161 / Xuất xứ: Spain /
Liên hệ gian hàng