• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 751.060
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
330 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: LEPONO / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 0.37 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
720.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
950.000 ₫
3
Hãng sản xuất: LEPONO / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 0.37 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
970.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 32 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.240.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Lepono / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 70 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 0.75 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.270.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 27 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 0.37 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.350.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 0.6 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.450.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 38 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 0.45 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.450.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 2400 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 34.79 / Sức hút (m): 21.1 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Sealand / Lưu lượng (lít/phút): 80 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.590.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1200 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 9.3 / Xuất xứ: Italy /
1.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 150 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 510 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 5.5 / Xuất xứ: Italy /
1.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Pedrollo / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 32 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 500 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (lít/phút): 2500 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 0.6 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 46 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 0.75 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 113 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 19 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 510 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 5.2 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
18
Hãng sản xuất: LEPONO / Lưu lượng (lít/phút): 90 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 55 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1.1 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
20
Hãng sản xuất: LEPONO / Lưu lượng (lít/phút): 90 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 46 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0.75 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.770.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Peroni / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 9 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Sealand / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 450 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.840.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 0.6 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.850.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 20 / Công suất (W): 450 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.850.000 ₫
25
Hãng sản xuất: CS / Lưu lượng (lít/phút): 140 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 59 / Sức hút (m): 7 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.850.000 ₫
26
Hãng sản xuất: LEPONO / Lưu lượng (lít/phút): 366 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 60 / Sức đẩy (m): 16 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.900.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 17 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 26 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Italy /
1.950.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.980.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Sealand / Lưu lượng (lít/phút): 170 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.990.000 ₫
31
Hãng sản xuất: LEPONO / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Sức đẩy (m): 47 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 3000 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: Italy /
2.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Sealand / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.090.000 ₫
35
Hãng sản xuất: LEPONO / Lưu lượng (lít/phút): 120 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 900 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.100.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 31 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.100.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 130 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.150.000 ₫
38
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.200.000 ₫
40
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 42 / Sức đẩy (m): 43 / Sức hút (m): 40 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.250.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.280.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.300.000 ₫
43
Hãng sản xuất: VERTIX / Lưu lượng (lít/phút): 10 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.300.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 700 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.300.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.300.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>