• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 748.041
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
22 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 80 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25.4 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 38.1 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 800 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.950.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25.4 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 800 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.970.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 63.5 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
2.149.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 800 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
2.270.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 40 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 800 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
2.320.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 76.2 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
2.450.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
2.499.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 1.5 / Trọng lượng (Kg): 0 /
2.749.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 65 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
2.750.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
2.850.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
2.879.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50.8 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 800 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
2.890.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 1100 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
3.079.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 101.6 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
3.789.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 450 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50.8 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
3.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 1200 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
3.999.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 1200 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
4.139.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 1200 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
4.499.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 450 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 50.8 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 3000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
4.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 80 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25.4 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Purity / Lưu lượng (lít/phút): 36 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25.4 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 380 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng